Je kredietsimulatie

Geleende bedrag ()

Maandelijkse aflossing(€)

Looptijd

{{Simulation.Duration}} jaar

Jaarlijkse vaste rentevoet

 %

JKP:  % (1)

Kosten voor een verplichte schuldsaldo- en brandverzekering nog toe te voegen 

Nog {{OptimizationsRemaining}} kortingen mogelijk

Kost van het krediet*

 

*na {{Simulation.Duration}} jaar, inclusief rente

Verlaag je rentevoet met {{Simulation.Optimization.TotalOptimizationRate | number:2}}%

Door deze extra diensten te combineren

Schuldsaldoverzekering

Verlaagt je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

Goed nieuws! Deze verzekering heeft je jaarlijkse vaste rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

 • Volledige (als je alleen koopt) of gedeeltelijke (als je met twee bent) terugbetaling van het resterende krediet in geval van overlijden
 • Breng je familieleden niet in problemen

Brandverzekering Top Woning

Verlaagt je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

Goed nieuws! Deze verzekering heeft je jaarlijkse vaste rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

 • Deze dekt zowel schades in en rond je woning veroorzaakt door brand, inbraak, ... als materiële en fysieke schade aan derden veroorzaakt door je eigendom

Loondomiciliatie

Verlaagt je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.BankDomicile.OptimizationRate | number:2}}%

Goed nieuws! Kiezen voor loondomiciliatie heeft je jaarlijkse vaste rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.BankDomicile.OptimizationRate | number:2}}%

 • Laat je beroepsinkomsten domiciliëren op een Hello zichtrekening gelinkt aan jouw woonkrediet
 • Kopen jullie met 2 dan komt minstens 1 van beide salarissen op deze rekening

Voordeel eigen bijdrage

Je verlaagt hiermee je rentevoet met {{Simulation.Optimization.Ltv.OptimizationRate | number:2}}%

Goed nieuws! Voordeel eigen bijdrage heeft je rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.Ltv.OptimizationRate | number:2}}%

 • Slaag je erin om minder dan 80% van de waarde van je woning te ontlenen en de rest met je eigen inbreng te betalen, dan geniet je 0,20% korting op je vaste jaarlijkse rentevoet.
Verdergaan

Deze online simulatie is niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis NV

(1)

Wat is het JKP?

Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

 • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
 • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
 • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.

Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering en schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangen van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met de verzekeringen en hun impact op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

Representatief voorbeeld

Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 681,05 € tegen een vaste rentevoet van 2,40%.

 • - De interesten: 33.451,44 € (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
 • - De vaste dossierkosten: 350 €
 • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.
 • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen
 • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,68 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 179.732,92 € en het JKP 3,62%.

Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 • Simuleren
 • Verlagen
 • Verdergaan

Oups

Nous avons rencontré un petit souci technique lors du calcul… No panic, on va recommencer !

Relancer

Le problème persiste ? 
Contactez votre Hello team au 02 433 41 42 
Du lundi au vendredi, de 7h à 22h et le samedi de 9h à 17h.

Oeps

Er liep iets fout tijdens de berekening… Geen paniek, we proberen opnieuw!

Herberekenen

Loopt er nog steeds iets fout bij de herberekening?
Bel je Hello team op het nummer  02 433 41 41
Van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 22 uur en zaterdag van 9 uur tot 17 uur.

Kenmerken van de schuldsaldoverzekering van AG Insurance

De schuldsaldoverzekering is een levensverzekering waarmee je je naasten beschermt tegen de gevolgen van een overlijden en waarmee je maximaal profiteert van je woning zonder zorgen.

De schuldsaldoverzekering is een verzekering die bij een overlijden de risico's dekt die verbonden zijn aan het woonkrediet dat je afgesloten hebt voor de aankoop van je vastgoed (we hopen uiteraard dat dit niet gebeurt!). Zij geeft recht op een vermindering van de rentevoet als je een Hello Woonkrediet aanvraagt.

Een gerust gemoed! Met deze verzekering hoef je niet aan het slechtste te denken en profiteer je maximaal van je knus nestje!
 • - Een verzekering die is aangepast
 • - Een online aanvraag: eenvoudig, snel en zonder afspraak
 • - Een vaste maandpremie gedurende 2/3 van de duur van het woonkrediet
 • - Een verzekering van AG Insurance
Een verzekering die voor gemoedsrust zorgt die in geval van overlijden het volledige of gedeeltelijke bedrag van het woonkrediet dekt (100% als je alleen koopt, 75% als je met twee bent) in ruil voor verschillende premies.

Een schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking gedurende een afgesproken duur. Dit is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

Welke zijn de voornaamste gedekte risico's?
 • Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal. Deze verzekering waarborgt de uitbetaling van een afgesproken vast ‘kapitaal overlijden’ aan de begunstigde als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van het contract periodiek af volgens de criteria beschreven in je contract.
 • De schuldsaldoverzekering is in principe gekoppeld aan een (woon)krediet aangezien met de uitkering van de verzekering het nog openstaande krediet in zijn geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald als de verzekerde vroegtijdig overlijdt. Dan daalt het verzekerd kapitaal evenredig met de nog openstaande schuld van het krediet (aflossingsplan).
 • Het overlijden van de verzekerde, ongeacht het land waar dat gebeurt, moet binnen het toepassingsgebied vallen van de algemene voorwaarden van deze verzekering.
Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

Zijn altijd uitgesloten:
 • - de verzekerde overlijdt door een opzettelijke daad of daartoe aangezet door een begunstigde van de verzekering;
 • - de verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen het jaar na de start van het contract;
 • - de verzekerde overlijdt in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

Bovenstaande lijsten zijn niet beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vind je in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn op www.hellobank.be of door het Hello team te contacteren op 02 433 41 41.

Precontractuele informatie
Algemene voorwaarden

Online afsluiten bijzonder eenvoudig

Wil je graag weten hoeveel dit je zal kosten? Afspraak op Hello Home! voor een simulatie of een offerteaanvraag. Je kunt op ons rekenen, je beantwoordt enkele vragen en stelt ons jouw vragen, online of per telefoon, zonder je te hoeven verplaatsen.

Hoe sluit je een Hello Schuldsaldoverzekering af?

De schuldsaldoverzekering is via deze website gekoppeld aan een woning gekocht dankzij een Hello Woonkrediet, het hypothecair krediet van Hello bank!. Je hebt aankoopplannen? Je speelt met de gedachte om eigenaar te worden? Afspraak op Hello home!.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Kenmerken van de Top Woning Brandverzekering van AG Insurance

Dankzij de Top Woning verzekering heb je een gerust gemoed aangezien je woning veilig is! Neem de informatie hieronder zeker door. Je vindt er de belangrijkste kenmerken van de Top Woning verzekering, alsook de precontractuele informatie en de algemene voorwaarden van het product.

Een woning kopen kan een levensdroom zijn. Het mag evenwel geen stressfactor zijn. Je moet kunnen rekenen op een brandverzekering die echt aan je behoeften is aangepast. Top Woning is die verzekering! Zij geeft recht op een vermindering van de rentevoet als je een Hello Woonkrediet aanvraagt.

Een volledige en aangepaste brandverzekering die de risico's dekt verbonden aan je woning. Je hebt dan een gerust gemoed, want je woning is in veiligheid!
 • - Een bescherming op maat
 • - Een online aanvraag: eenvoudig, snel en zonder afspraak
 • - Een verzekering van AG Insurance
Een gepersonaliseerde bescherming
Je woning en inboedel worden verzekerd en beschermd volgens je behoeften.

Top Woning is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Welke woningen zijn niet via Hello bank! verzekerbaar?

Wanneer het goed aan één van volgende voorwaarden beantwoordt, kan Hello bank! geen prijsofferte of contract voorstellen.
 • - Het gebouw wordt gedeeltelijk of volledig voor beroepsdoeleinden gebruikt (voorbeelden: kantoor, vrij beroep of handelsactiviteit).
 • - Het gebouw is vervallen of verwaarloosd.
 • - Het gebouw is een flatgebouw of building.
 • - Het gebouw is bestemd voor het verhuren van studentenwoningen.
 • - Het 'gemeubileerd' gebouw is uitsluitend bestemd voor privéverhuur.
 • - Het gebouw is geklasseerd.
 • - Het gebouw heeft een rietdak.
 • - Het gebouw bestaat uit meer dan 20 % brandbare materialen (prefabgebouwen worden aanvaard).
 • - Het gebouw is een kasteel.
 • - Het gebouw is een chalet. Houten gebouwen met minimaal vier kamers worden aanvaard.
 • - Het gebouw heeft een binnenzwembad of overdekt buitenzwembad.
 • - Het gebouw is een eengezinswoning met lift.
 • - Het gebouw heeft een bijgebouw van meer dan 60 m².
Als de eigendom aan een van deze voorwaarden beantwoordt, is het belangrijk dat je contact opneemt met het Hello team.

Welke zijn de voornaamste gedekte risico's?
 • - schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een van de gevaren verzekerd door de basiswaarborgen, waaronder brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen.
 • - je aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door je verzekerde goederen.
 • - bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor bepaalde kosten die verband houden met een verzekerd schadegeval, bijvoorbeeld kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die je op eigen initiatief genomen hebt om schade te voorkomen in geval van nakend gevaar.
 • - beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven alsook diefstal van delen van het gebouw zoals zonnepanelen.
Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?
 • - opzettelijk veroorzaakte schade
 • - schade aan motorvoertuigen
 • - schade aan een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw
 • - schade veroorzaakt door niet-nakoming van een in de overeenkomst opgelegde verplichting wat betreft de materiële staat van de verzekerde goederen of de voorzieningen om deze verzekerde goederen te beveiligen.
Bovenstaande lijsten zijn niet beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vind je in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn op www.hellobank.be of door het Hello team te contacteren op 02 433 41 41.

Precontractuele informatie
Algemene voorwaarden

Teleclaims, bijstand de klok rond
Verzekerd door AG Insurance, onze uitstekende partner voor de bescherming van je woning. Bij een schadegeval wordt je dossier zo snel mogelijk behandeld zodat alles snel geregeld wordt.

Hoe sluit je een verzekering Top Woning af?
De verzekering Top Woning wordt via deze website gekoppeld aan een woning die je hebt aangekocht dankzij het Hello Woonkrediet, het hypothecair krediet van Hello bank!. Je hebt aankoopplannen? Je speelt met de gedachte om eigenaar te worden? Afspraak op Hello home!.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as
 • Geleende bedrag

   €

 • Kost van het krediet*

   

 • Jaarlijkse vaste rentevoet

    %

  JKP:  % (1)

  Kosten voor een verplichte schuldsaldo- en brandverzekering nog toe te voegen 

 • Maandelijkse aflossing

   

Zo, nu weet je alles!

Nu zijn we wel zeer benieuwd naar jouw aankoopproject

Je vaste jaarlijkse rentevoet is met {{Simulation.OptimizationRate | number : 2}} % verlaagd

Je hebt nog {{OptimizationsRemaining}} optimalisatiemogelijkheden