• Mogelijkheden
 • Project
 • Lening

Laten we samen je aflossingsmogelijkheden berekenen

Zo weet je meteen tot waar je kunt gaan.

Waarom deze vraag?

Opgelet, ben je getrouwd onder het stelsel van de algehele gemeenschap of het wettelijk stelsel, dan moet je het woonkrediet aanvragen samen met je partner.

Waarom
deze vraag ?

Als je alleen leent, dan kan in functie van je burgerlijke staat je partner betrokken partij worden bij het krediet en de aankoop van de woning. Als jullie met 2 lenen, dan zijn jullie beide aansprakelijk voor de schuld en worden jullie beide eigenaar van de woning.
Meer weten?

Meer weten?

Om je maandelijkse netto beroepsinkomen te berekenen, moet je het volgende weten:
 • Ben je loontrekkende, dan zijn het je maandelijkse netto inkomsten zonder vakantiegeld, bijzondere beloningen, bonussen, enz.
 • Ben je zelfstandige, dan is het een twaalfde van je jaarlijkse netto beroepsinkomen…
Lees verder in de FAQ
Meer weten?

Meer weten?

Met “andere inkomsten” denken we aan andere vormen van inkomsten zoals onderhoudsgeld, 80% van huurinkomsten, rentes ... Dus alle bedragen die je ontvangt naast je beroepsinkomen.
Meer weten?

Meer weten?

Personen ten laste zijn alle personen, andere dan de kredietnemer en zijn of haar echtgeno(o)te of samenwonende partner (wettelijk of feitelijk), die deel uitmaken van het huishouden van de kredietnemer en die financieel afhankelijk zijn van de kredietnemer (bijvoorbeeld: kinderen, ouders, grootouders, gehandicapten,...).
Meer weten?

Meer weten?

Met "kredieten" bedoelen we leningen op korte termijn (een autolening, een renovatielening of andere financieringen), maar ook leningen op lange termijn (andere hypothecaire kredieten, ...).

Opgelet! Heb je lopende kredieten met een partner die niet tussenkomt in het woonkrediet? Vermeld dan ook het totale bedrag van de gezamenlijke maandelijkse aflossing.

Je aflossingsmogelijkheden

Deze online simulatie is niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis NV

Je maximale maandelijkse aflossing bedraagt

{{Project.Affordability.LoanCapacityWithCoborrower | number:2}} 

Hou rekening met dit bedrag bij je kredietaanvraag…

Dit is het maximumbedrag dat je maandelijks kunt terugbetalen

Verdergaan
 • Mogelijkheden
 • Project
 • Lening

Proficiat!

Je weet nu welk bedrag je maandelijks kunt terugbetalen

 • Mogelijkheden
 • Project
 • Lening

Wat gaat het je nu écht kosten, dit project?

Informeer je goed voor je ermee doorgaat!

Hier gaan we!

Opgelet! Een woning aangeboden via openbare verkoop kan je voorlopig niet financieren met een Hello Woonkrediet.

Waarom deze vraag?

Waarom
deze vraag ?

Op basis van deze informatie kunnen we onder andere de registratierechten van je woning berekenen (in Vlaanderen bedragen deze 10%, in Wallonië en Brussel 12,5%) en inschatten wat de andere fiscale gevolgen zijn, afhankelijk van de regio.
Meer weten? Overslaan

Hoe weet ik dit?

Een woning is nieuw wanneer ze ten laatste wordt verkocht op 31 december van het tweede jaar van de bewoning. Een nieuwe woning is onderhevig aan het btw-regime (21%) en niet aan registratierechten.

Lees verder in de FAQ
Meer weten? Overslaan

Aan volgende condities moet u voldoen:

Als het je eerste aankoop is, kan het normale tarief van de registratierechten (10%) verlaagd worden tot 5%. Om aanspraak te kunnen maken op die vermindering, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Een eerste voorwaarde gaat over het kadastraal inkomen van het gekochte goed. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag maximaal 745 euro bedragen (voor grote gezinnen mag het hoger zijn). Een andere voorwaarde is dat je verplicht bent om je in te schrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van het gekochte goed.

Lees verder in de FAQ

Hoe weet ik dit?

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag maximum 745 euro bedragen. Een andere voorwaarde is dat je verplicht bent om je in te schrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het gekochte goed.

Lees verder in de FAQ
Meer weten? Overslaan

Waarom deze vraag?

Als de aankoopprijs van je woning maximum 500.000 euro bedraagt, betaal je onder bepaalde voorwaarden geen registratierechten op de eerste aankoopschijf van 175.000 euro. In Brussel betaal je 12,5% registratierechten.

Lees verder in de FAQ

Waarom deze vraag?

Onder bepaalde voorwaarden betaal je geen registratierechten op de eerste aankoopschijf van 15.000 euro. Deze vrijstelling geldt zowel voor aankopen waarop 10% registratierechten worden betaald, als voor aankopen waarop 5% registratierechten worden betaald.

Lees verder in de FAQ

Samenvatting van de schatting van je kosten

Aankoopkosten

 • Registratierechten (verminderd)

  {{Project.RegistrationRights | number:2}} 

 • BTW kosten

  {{Project.Tva | number:2}} 

 • Notariskosten voor de aankoop

  {{Project.CostOfPurchaseActs | number:2}} 

Kredietkosten

 • Dossierkosten Hello bank!

  {{Project.AdministrationCosts | number:2}} 

 • Notariskosten voor het krediet*

  {{Project.OriginalCostOfCreditActs | number:2}} 

 • * Gebaseerd op een lening van 100% van de aankoopprijs van de woning.

 • Totaal van de kosten

  {{Project.OriginalTotalCosts | number:2}} 

Worden deze kosten gefinancierd door het Hello krediet?

Nee, deze kosten maken geen deel uit van je krediet en moeten betaald worden met eigen inbreng.

Waarom betaal je btw in Vlaanderen?

Omdat het om een nieuwe woning gaat, valt deze onder het btw-regime. In dit geval betaal je dus 21% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Vlaanderen?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je registratierechten. Gelukkig valt je woning onder “klein beschrijf”, waardoor je slechts 5% registratierechten betaalt. Daarnaast geniet je van een fiscaal abattement van {{Project.TaxDeduction | number:0}} , omdat het je enige woning is en je hoofdverblijfplaats. Je betaalt dus uiteindelijk 5% van {{Project.Price - Project.TaxDeduction | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Vlaanderen?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je registratierechten. Gelukkig valt je woning onder “klein beschrijf”, waardoor je slechts 5% registratierechten betaalt. Je geniet helaas niet van een fiscaal abattement, omdat het niet je enige woning is en je er niet gaat wonen. Je betaalt dus uiteindelijk 5% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Vlaanderen?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je registratierechten. Je woning valt niet onder “klein beschrijf”, waardoor je 10% registratierechten betaalt. Daarnaast geniet je van een fiscaal abattement van {{Project.TaxDeduction | number:0}} , omdat het je enige woning is en je hoofdverblijfplaats. Je betaalt dus uiteindelijk 10% van {{Project.Price - Project.TaxDeduction | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Vlaanderen?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je registratierechten. Je woning valt niet onder "klein beschrijf", waardoor je 10% registratierechten betaalt. Je geniet helaas niet van een fiscaal abattement, omdat het niet je enige woning is en je er niet gaat wonen. Je betaalt dus uiteindelijk 10% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je btw in Wallonië?

Omdat het om een nieuwe woning gaat, valt deze onder het btw-regime. In dit geval betaal je dus 21% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Wallonië?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je registratierechten. Gelukkig valt je woning onder “klein beschrijf”, waardoor je slechts 6% registratierechten op de eerste aankoopschijf betaalt (161.438,42 euro als het goed gelegen is in een gebied met vastgoeddruk; 151.348,51 euro als het niet in zo'n gebied gelegen is). Voor het overige gedeelte van de prijs geldt het gewone tarief van 12,5%.

Waarom betaal je registratierechten in Wallonië?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je registratierechten. Je woning valt niet onder “klein beschrijf”, waardoor je 12,5% registratierechten betaalt. Je betaalt dus uiteindelijk 12,5% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je btw in Brussel?

Omdat het om een nieuwe woning gaat, valt deze onder het btw-regime. In dit geval betaal je dus 21% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Brussel?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je 12,5% registratierechten. Gelukkig geniet je van een fiscaal abattement van {{Project.TaxDeduction | number:0}} , omdat het je enige woning is en de aankoopprijs niet meer dan 500.000 € bedraagt. Je betaalt dus uiteindelijk 12,5% van {{Project.Price - Project.TaxDeduction | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Brussel?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je 12,5% registratierechten. Je geniet niet van een fiscaal abattement, omdat de aankoopprijs meer dan 500.000 € bedraagt. Je betaalt dus uiteindelijk 12,5% van {{Project.Price - Project.TaxDeduction | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Brussel?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je 12,5% registratierechten. We gaan ervan uit dat je niet geniet van een fiscaal abattement, omdat je deze vraag hebt overgeslagen. Je betaalt dus uiteindelijk 12,5% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Brussel?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je 12,5% registratierechten. Je geniet niet van een fiscaal abattement, omdat het niet je enige woning is. Je betaalt dus uiteindelijk 12,5% van {{Project.Price | number:0}} .

Waarom betaal je registratierechten in Brussel?

Omdat het niet gaat om een nieuwe woning, betaal je 12,5% registratierechten. Je geniet niet van een fiscaal abattement, omdat de aankoopprijs meer dan 500.000 € bedraagt. Je betaalt dus uiteindelijk 12,5% van {{Project.Price | number:0}} .

Over de andere kosten

Notariskosten voor de aankoop

Deze kosten omvatten het ereloon van de notaris voor het opstellen van de verkoopakte en de kosten voor opzoekwerk en administratie. Deze kosten zijn gebaseerd op de aankoopprijs van de woning.

Dossierkosten Hello bank!

Dit zijn de kosten die Hello bank! aanrekent voor het behandelen van je Hello woonkrediet dossier. Het gaat om een vaste kost van {{Project.AdministrationCosts | number:0}} .

Notariskosten voor het krediet

Deze kosten bestaan uit de registratierechten voor het krediet, de hypothecaire inschrijving en het ereloon van de notaris voor het opstellen van de akte. Deze kosten zijn gebaseerd op het geleende bedrag.

Verdergaan

Deze online simulatie is niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis NV

 • Mogelijkheden
 • Project
 • Lening
 • Bedankt

  Nu heb je een goed zicht op alle kosten die je aankoop met zich meebrengt

  Verdergaan
 • Mogelijkheden
 • Project
 • Lening
 • Laten we beginnen aan de kredietsimulatie van je project

  Ontdek je vaste jaarlijkse rentevoet en hoe je hem kan verlagen

  Verdergaan

  Je kredietsimulatie

  Geleende bedrag ()

  Verlaag je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.Ltv.OptimizationRate | number:2}}% door max. 80% van de prijs van de woning te lenen, dus maximum {{Project.Price * 0.8 | number:0}} €.

  Eigen
  fondsen (€)

  Je eigen inbreng moet minstens de totale kosten dekken.

  Looptijd

  {{Simulation.Duration}} jaar

  Jaarlijkse vaste rentevoet

   %

  JKP:  % (1)

  Kosten voor een verplichte schuldsaldo- en brandverzekering nog toe te voegen 

  Kosten voor een verplichte brandverzekering nog toe te voegen 

  Kosten voor een verplichte schuldsaldoverzekering nog toe te voegen

  Nog {{OptimizationsRemaining}} kortingen mogelijk

  Kost van het krediet*

   

  *na {{Simulation.Duration}} jaar, inclusief rente

  Maandelijkse aflossing

   

  Maximale maandelijkse aflossing gerespecteerd: {{(!Project.ShareLoan ? Project.Affordability.LoanCapacity : Project.Affordability.LoanCapacityWithCoborrower) | number:2}} 

  Maximale maandelijkse aflossing overschreden: {{(!Project.ShareLoan ? Project.Affordability.LoanCapacity : Project.Affordability.LoanCapacityWithCoborrower) | number:2}} 

  Verlaag je rentevoet met {{Simulation.Optimization.FinalOptimizationRate | number:2}}%

  Door deze 3 extra diensten te combineren

  Schuldsaldoverzekering

  Verlaagt je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

  Goed nieuws! Deze verzekering heeft je jaarlijkse vaste rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

  • Volledige terugbetaling van het resterende krediet in geval van overlijden
  • Gedeeltelijke terugbetaling van het resterende krediet in geval van overlijden
  • Breng je familieleden niet in problemen
  Jouw premie
  Jullie premiums

  {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium | number:2}} €/maand (jouw premie)

  {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} €/maand (die van je partner)

  Deze verzekering dekt je krediet voor {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.CoveredCredit | number:0}} € over een periode van {{Simulation.Duration}} jaar.

  Indien je het contract afsluit, dan betaal je de premie maandelijks via een Europese domiciliëring op je Hello bank! zichtrekening voor een periode gelijk aan 2/3 van de lengte van je krediet: {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.Duration}} jaar in het geval van jouw project.

  Herbereken de premie

  Brandverzekering Top Woning

  Verlaagt je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

  Goed nieuws! Deze verzekering heeft je jaarlijkse vaste rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.OptimizationRate | number:2}}%

  • Deze dekt zowel schades in en rond je woning veroorzaakt door brand, inbraak, ... als materiële en fysieke schade aan derden veroorzaakt door je eigendom
  Jouw premie

  {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number:2}} €/maand

  contract afgesloten voor de periode van 1 jaar, met automatische jaarlijkse verlenging

  Op basis van je antwoorden gegeven om je verzekeringsbehoeften voor een woningverzekering te bepalen, stellen wij voor volgende waarborgen te dekken:

  • Gebouw
  • Inhoud
  • Diefstal
  • Rechtsbijstand
  Herbereken de premie

  Je hebt reeds een AG Insurance woningverzekering, als huurder of eigenaar. We verzekeren je dus niet via Hello bank!. Desondanks heb je recht op een tariefverlaging op je intrestvoet. Neem wel zo snel mogelijk contact op met je BNP Paribas Fortis-kantoor of je makelaar om je woningverzekering in orde te brengen.

  Herbereken de premie

  Loondomiciliatie

  Verlaagt je jaarlijkse vaste rentevoet met {{Simulation.Optimization.BankDomicile.OptimizationRate | number:2}}%

  Goed nieuws! Kiezen voor loondomiciliatie heeft je jaarlijkse vaste rentevoet verlaagd met {{Simulation.Optimization.BankDomicile.OptimizationRate | number:2}}%

  • Laat je beroepsinkomsten domiciliëren op een Hello zichtrekening gelinkt aan jouw woonkrediet
  • Kopen jullie met 2 dan komt minstens 1 van beide salarissen op deze rekening

  Met deze kredietsimulatie respecteer je je berekende maximale maandelijkse aflossing.

  Met deze kredietsimulatie overschrijd je je berekende maximale maandelijkse aflossing.

  Verdergaan

  Deze online simulatie is niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis NV

  (1)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering en schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangen van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met de verzekeringen en hun impact op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 681,05 € tegen een vaste rentevoet van 2,40%.

  • - De interesten: 33.451,44 € (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,68 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 179.732,92 € en het JKP 3,62%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  (1)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering : {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium + Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} EUR

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering, aangezien die afhangt van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met deze verzekering en de impact ervan op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 687,10 € tegen een vaste rentevoet van 2,50%.

  • - De interesten: 34.904,44 €
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 174.995,84 € en het JKP 3,26%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  (1)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}}  EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering : {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number:2}} EUR

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangt van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met deze verzekering en de impact ervan op het JKP geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 687,10 € tegen een vaste rentevoet van 2,50%.

  • - De interesten: 34.904,44 €
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.635 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,84 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 174.824,48 € en het JKP 3,29%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  (1)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering en schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangen van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met de verzekeringen en hun impact op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 681,05 € tegen een vaste rentevoet van 2,40%.

  • - De interesten: 33.451,44 € (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,68 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 179.732,92 € en het JKP 3,62%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  (1)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: 350 EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering : {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium + Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} EUR
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering : {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number:2}} EUR
  (1)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering : {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium + Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} EUR

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering, aangezien die afhangt van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met deze verzekering en de impact ervan op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 687,10 € tegen een vaste rentevoet van 2,50%.

  • - De interesten: 34.904,44 €
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 174.995,84 € en het JKP 3,26%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  • Simuleren
  • Verlagen
  • Verdergaan

  Oups

  Nous avons rencontré un petit souci technique lors du calcul… No panic, on va recommencer !

  Relancer

  Le problème persiste ? 
  Contactez votre Hello team au 02 433 41 42 
  Du lundi au vendredi, de 7h à 22h et le samedi de 9h à 17h.

  Oeps

  Er liep iets fout tijdens de berekening… Geen paniek, we proberen opnieuw!

  Herberekenen

  Loopt er nog steeds iets fout bij de herberekening?
  Bel je Hello team op het nummer  02 433 41 41
  Van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 22 uur en zaterdag van 9 uur tot 17 uur.

  Kenmerken van de schuldsaldoverzekering van AG Insurance

  De schuldsaldoverzekering is een levensverzekering waarmee je je naasten beschermt tegen de gevolgen van een overlijden en waarmee je maximaal profiteert van je woning zonder zorgen.

  De schuldsaldoverzekering is een verzekering die bij een overlijden de risico's dekt die verbonden zijn aan het woonkrediet dat je afgesloten hebt voor de aankoop van je vastgoed (we hopen uiteraard dat dit niet gebeurt!). Zij geeft recht op een vermindering van de rentevoet als je een Hello Woonkrediet aanvraagt.

  Een gerust gemoed! Met deze verzekering hoef je niet aan het slechtste te denken en profiteer je maximaal van je knus nestje!
  • - Een verzekering die is aangepast
  • - Een online aanvraag: eenvoudig, snel en zonder afspraak
  • - Een vaste maandpremie gedurende 2/3 van de duur van het woonkrediet
  • - Een verzekering van AG Insurance
  Een verzekering die voor gemoedsrust zorgt die in geval van overlijden het volledige of gedeeltelijke bedrag van het woonkrediet dekt (100% als je alleen koopt, 75% als je met twee bent) in ruil voor verschillende premies.

  Een schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking gedurende een afgesproken duur. Dit is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

  Welke zijn de voornaamste gedekte risico's?
  • Een schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal. Deze verzekering waarborgt de uitbetaling van een afgesproken vast ‘kapitaal overlijden’ aan de begunstigde als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract. Het verzekerd kapitaal neemt tijdens de looptijd van het contract periodiek af volgens de criteria beschreven in je contract.
  • De schuldsaldoverzekering is in principe gekoppeld aan een (woon)krediet aangezien met de uitkering van de verzekering het nog openstaande krediet in zijn geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald als de verzekerde vroegtijdig overlijdt. Dan daalt het verzekerd kapitaal evenredig met de nog openstaande schuld van het krediet (aflossingsplan).
  • Het overlijden van de verzekerde, ongeacht het land waar dat gebeurt, moet binnen het toepassingsgebied vallen van de algemene voorwaarden van deze verzekering.
  Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

  Zijn altijd uitgesloten:
  • - de verzekerde overlijdt door een opzettelijke daad of daartoe aangezet door een begunstigde van de verzekering;
  • - de verzekerde overlijdt door zelfmoord binnen het jaar na de start van het contract;
  • - de verzekerde overlijdt in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

  Bovenstaande lijsten zijn niet beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vind je in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn op www.hellobank.be of door het Hello team te contacteren op 02 433 41 41.

  Precontractuele informatie
  Algemene voorwaarden

  Online afsluiten bijzonder eenvoudig

  Wil je graag weten hoeveel dit je zal kosten? Afspraak op Hello Home! voor een simulatie of een offerteaanvraag. Je kunt op ons rekenen, je beantwoordt enkele vragen en stelt ons jouw vragen, online of per telefoon, zonder je te hoeven verplaatsen.

  Hoe sluit je een Hello Schuldsaldoverzekering af?

  De schuldsaldoverzekering is via deze website gekoppeld aan een woning gekocht dankzij een Hello Woonkrediet, het hypothecair krediet van Hello bank!. Je hebt aankoopplannen? Je speelt met de gedachte om eigenaar te worden? Afspraak op Hello home!.

  AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

  Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

  BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

  Kenmerken van de Top Woning Brandverzekering van AG Insurance

  Dankzij de Top Woning verzekering heb je een gerust gemoed aangezien je woning veilig is! Neem de informatie hieronder zeker door. Je vindt er de belangrijkste kenmerken van de Top Woning verzekering, alsook de precontractuele informatie en de algemene voorwaarden van het product.

  Een woning kopen kan een levensdroom zijn. Het mag evenwel geen stressfactor zijn. Je moet kunnen rekenen op een brandverzekering die echt aan je behoeften is aangepast. Top Woning is die verzekering! Zij geeft recht op een vermindering van de rentevoet als je een Hello Woonkrediet aanvraagt.

  Een volledige en aangepaste brandverzekering die de risico's dekt verbonden aan je woning. Je hebt dan een gerust gemoed, want je woning is in veiligheid!
  • - Een bescherming op maat
  • - Een online aanvraag: eenvoudig, snel en zonder afspraak
  • - Een verzekering van AG Insurance
  Een gepersonaliseerde bescherming
  Je woning en inboedel worden verzekerd en beschermd volgens je behoeften.

  Top Woning is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door Hello bank!, het mobiele merk van BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

  Welke woningen zijn niet via Hello bank! verzekerbaar?

  Wanneer het goed aan één van volgende voorwaarden beantwoordt, kan Hello bank! geen prijsofferte of contract voorstellen.
  • - Het gebouw wordt gedeeltelijk of volledig voor beroepsdoeleinden gebruikt (voorbeelden: kantoor, vrij beroep of handelsactiviteit).
  • - Het gebouw is vervallen of verwaarloosd.
  • - Het gebouw is een flatgebouw of building.
  • - Het gebouw is bestemd voor het verhuren van studentenwoningen.
  • - Het 'gemeubileerd' gebouw is uitsluitend bestemd voor privéverhuur.
  • - Het gebouw is geklasseerd.
  • - Het gebouw heeft een rietdak.
  • - Het gebouw bestaat uit meer dan 20 % brandbare materialen (prefabgebouwen worden aanvaard).
  • - Het gebouw is een kasteel.
  • - Het gebouw is een chalet. Houten gebouwen met minimaal vier kamers worden aanvaard.
  • - Het gebouw heeft een binnenzwembad of overdekt buitenzwembad.
  • - Het gebouw is een eengezinswoning met lift.
  • - Het gebouw heeft een bijgebouw van meer dan 60 m².
  Als de eigendom aan een van deze voorwaarden beantwoordt, is het belangrijk dat je contact opneemt met het Hello team.

  Welke zijn de voornaamste gedekte risico's?
  • - schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een van de gevaren verzekerd door de basiswaarborgen, waaronder brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen.
  • - je aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door je verzekerde goederen.
  • - bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor bepaalde kosten die verband houden met een verzekerd schadegeval, bijvoorbeeld kosten die voortvloeien uit de dringende en redelijke maatregelen die je op eigen initiatief genomen hebt om schade te voorkomen in geval van nakend gevaar.
  • - beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven alsook diefstal van delen van het gebouw zoals zonnepanelen.
  Welke zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?
  • - opzettelijk veroorzaakte schade
  • - schade aan motorvoertuigen
  • - schade aan een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw
  • - schade veroorzaakt door niet-nakoming van een in de overeenkomst opgelegde verplichting wat betreft de materiële staat van de verzekerde goederen of de voorzieningen om deze verzekerde goederen te beveiligen.
  Bovenstaande lijsten zijn niet beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vind je in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn op www.hellobank.be of door het Hello team te contacteren op 02 433 41 41.

  Precontractuele informatie
  Algemene voorwaarden

  Teleclaims, bijstand de klok rond
  Verzekerd door AG Insurance, onze uitstekende partner voor de bescherming van je woning. Bij een schadegeval wordt je dossier zo snel mogelijk behandeld zodat alles snel geregeld wordt.

  Hoe sluit je een verzekering Top Woning af?
  De verzekering Top Woning wordt via deze website gekoppeld aan een woning die je hebt aangekocht dankzij het Hello Woonkrediet, het hypothecair krediet van Hello bank!. Je hebt aankoopplannen? Je speelt met de gedachte om eigenaar te worden? Afspraak op Hello home!.

  AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

  Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

  BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team. Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as
  • Geleende bedrag

    €

  • Kost van het krediet

    

  • Jaarlijkse vaste rentevoet

    %

   JKP:  % (1)

   Kosten voor een verplichte schuldsaldo- en brandverzekering nog toe te voegen 

   Kosten voor een verplichte brandverzekering nog toe te voegen 

   Kosten voor een verplichte schuldsaldoverzekering nog toe te voegen

  • Maandelijkse aflossing

    

  Je hebt een verzekering toegevoegd zonder hiervan de maandelijkse premie te berekenen

  Keer terug naar de simulatie en bereken je premie vooraleer verder te gaan. Dit duurt slechts enkele seconden!

  Je hebt verzekeringen toegevoegd zonder hiervan de maandelijkse premies te berekenen

  Keer terug naar de simulatie en bereken je premies vooraleer verder te gaan. Dit duurt slechts enkele seconden!

  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening

  Simulatie van je Schuldsaldoverzekering van AG Insurance

  Simulatie van jullie Schuldsaldoverzekering van AG Insurance

  Jouw premie

  {{ Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium | number : 2 }} € /maand

  gedurende {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.Duration}} jaar*

  De premie van je partner

  {{ Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number : 2 }} € /maand

  gedurende {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.DurationPartner}} jaar*

  • Volledige terugbetaling van het resterende krediet in geval van overlijden Meer weten  Gedeeltelijke terugbetaling van het resterende krediet in geval van overlijden Meer weten 
  • Breng je familieleden niet in problemen

  Ik begrijp dat deze berekening op de onderstaande voorwaarden is gebaseerd**

  We begrijpen dat deze berekening op de onderstaande voorwaarden is gebaseerd**

  OK

  *Deze verzekering dekt je krediet voor {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.CoveredCredit | number:0 }} € over een periode van {{Simulation.Duration}} jaar. Indien je het contract afsluit, dan betaal je de premie maandelijks via een Europese domiciliëring op je Hello bank! zichtrekening voor een periode gelijk aan 2/3 van de lengte van je krediet: {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.Duration}} jaar in het geval van jouw project.

  **De vermelde kapitalen werden berekend aan het tarief dat alleen geldt op voorwaarde dat de verzekerde niet gerookt heeft gedurende het laatste jaar voor de ingang van het contract en hij een normale body mass index heeft op het moment dat het contract ingaat. Deze premie houdt nog geen rekening met alle risico-elementen en kan nog wijzigen na bijkomende analyses door AG Insurance. Een simulatie verbindt de kandidaat-verzekeringsnemer noch AG Insurance om een contract af te sluiten.

  Oeps

  Er liep iets fout tijdens de berekening… Geen paniek, we proberen opnieuw!

  Herberekenen

  Opgelet

  Als je niet alle vragen beantwoordt, kan de verzekeringspremie niet berekend worden.

  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening
  Annuleer de berekening
  Waarom deze vraag?
  Annuleer de berekening

  Waarom deze vraag?

  Voor appartementsgebouwen verplicht de wet de aanduiding van een syndicus, die in de meerderheid van de gevallen een brandverzekering moet onderschrijven voor alle appartementen. In dat geval is er geen nood aan een dekking Gebouw in je Top Woning contract.

  Waarom deze vraag?
  Annuleer de berekening

  Waarom deze vraag?

  De “bewoning” verwijst naar je aanwezigheid tijdens de nacht (we zijn dan wel je geliefde niet, we zijn verplicht om je de vraag te stellen). De bewoning is regelmatig als je niet meer dan 60 opeenvolgende nachten of 90 niet-opeenvolgende nachten afwezig bent per jaar. De bewoning is onregelmatig als je meer dan 60 opeenvolgende nachten of 90 niet-opeenvolgende nachten afwezig bent per jaar.

  Waarom deze vraag?
  Annuleer de berekening

  Waarom deze vraag?

  Om de belending te bepalen: 
  - moet het geheel van de hoofdconstructie en de aanpalende garages/bijgebouwen (met of zonder directe verbinding met de hoofdconstructie) in aanmerking genomen worden (idem voor de naburige gebouwen); 
  - moeten afsluitingen gevormd door muren, muurtjes, hekken, aanplantingen, … niet in aanmerking genomen worden. 

  Gesloten bebouwing: Gebouw dat twee gemeenschappelijke muren heeft met één (of meerdere) ander(e) gebouw(en)
  Halfopen bebouwing: Gebouw dat slechts één gemeenschappelijke muur heeft met één (of meerdere) ander(e) gebouw(en) 
  Open bebouwing: Gebouw dat geen enkele gemeenschappelijke muur heeft met een ander gebouw.

  Indien correct aangegeven, zal alle schade, binnen de grenzen van de verzekerde waarborgen, integraal terugbetaald worden met geen andere beperkingen dan het eigen risico aangegeven in het contract.

  Meer weten
  • Niet mee te tellen ruimtes Volgende ruimtes moeten niet meegeteld worden, maar zijn toch verzekerd:
   - Lokalen met een oppervlakte kleiner dan 4 m²
   - Inkomhal, nachthal, overloop
   - Keukens, woonkamers, salons en eetkamers
   - Badkamers, douches en toiletten
   - Niet-ingerichte zolders en dakruimtes
   - Kelders, wasplaatsen en stookplaatsen gelegen onder het niveau van de hoofdingang
   - Tuinhuisjes, serres, pergola’s en carports
   - Niet-bewoonbare bijgebouwen kleiner dan 60m²
   - De gemeenschappelijke delen in geval van appartement(en)
   De niet mee te tellen ruimtes zijn automatisch verzekerd. Het aantal van deze ruimtes wordt voor de evaluatie altijd als één ruimte beschouwd, ongeacht het werkelijke aantal. Je vindt deze terug onder de rubriek «niet mee te tellen ruimtes».

   {{HomeInsurance.NumberOfDefaultRooms}}

   {{HomeInsurance.NumberOfDefaultRooms}}
  • Slaapkamer(s) Deze ruimtes niet meetellen als ze deel uitmaken van de woonkamer.
   {{HomeInsurance.NumberOfBedRooms}}
  • Bergruimte(s), wasplaats(en), stookplaats(en), knutselkamer(s) Deze ruimtes enkel meetellen als zij een afzonderlijke ruimte zijn en als zij zich op het niveau van de hoofdingang of op een verdieping bevinden.
   {{HomeInsurance.NumberOfFunctionalRooms}}
  • Veranda(s) Deze ruimte enkel meetellen als zij een afzonderlijke ruimte is en als een andere ruimte eveneens als woonkamer dient.
   {{HomeInsurance.NumberOfVerandas}}
  • Plaats(en) in de garage(s) Aantal voertuigen dat u in uw garages kunt parkeren.
   In geval van appartement(en) enkel rekening houden met de gesloten garageboxen.
   {{HomeInsurance.NumberOfGaragePlaces}}
  • Andere ruimte(s) Bureau, bibliotheek, speelkamer, dressing,  poolhouse enz.

   Deze ruimtes enkel meetellen als ze een afzonderlijke ruimte zijn.
   {{HomeInsurance.NumberOfOtherRooms}}
  Totaal

  {{HomeInsurance.NumberOfRooms}} verzekerde ruimtes

  We kunnen met dit type contract geen gebouwen met meer dan 10 kamers verzekeren. 

  Verdergaan Ik wil geen verzekering
  We kunnen met dit type contract geen eengezinswoningen met lift verzekeren, noch gebouwen met meer dan 10 kamers of met een niet-bewoonbaar bijgebouw groter dan 60 m²  of een binnen- of overdekt zwembad.

  Voor verdere informatie, kan je steeds contact opnemen met het Hello team.

  Waarom deze vraag?

  Indien je het aantal ruimtes correct opgeeft, word je in geval van schade vergoed ten belope van: 
  - de waarde van het gebouw op dat ogenblik, zonder beperking van het bedrag,
  - de waarde van de inhoud, zoals geschat op dat ogenblik, met evenwel een maximum van €165.334,21  (ABEX 767), en
  dit, zowel voor het gebouw als voor de inhoud, behoudens toepassing van de vrijstelling en eventuele specifieke vergoedingslimieten voor bepaalde waarborgen. 
  Indien het aantal ruimtes niet correct is, zal er een limiet op de vergoeding worden toegepast. 

  Annuleer de berekening

  Simulatie van je Brandverzekering Top Woning van AG Insurance

  Jouw premie

  {{ Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number : 2 }} € /maand

  contract afgesloten voor de periode van 1 jaar, met automatische jaarlijkse verlenging

  Op basis van je antwoorden gegeven om je verzekeringsbehoeften voor een woningverzekering te bepalen, stellen wij voor volgende waarborgen te dekken:

  Meer weten 

  • Gebouw
  • Inhoud
  • Diefstal
  • Rechtsbijstand
  OK

  Deze premie houdt nog geen rekening met alle elementen van het risico en kan nog wijzigen na bijkomende analyses door AG Insurance.  De simulatie verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch de maatschappij tot het sluiten van het contract.    Indien het contract wordt afgesloten, dient de premie op maandbasis te worden betaald met een Europese domiciliëring op een Hello bank! zichtrekening.  Het contract wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar met een stilzwijgende verlenging.

  Oeps

  Er liep iets fout tijdens de berekening… Geen paniek, we proberen opnieuw!

  Herberekenen

  Goed nieuws!

  Goed nieuws, je geniet van de tariefverlaging op je intrestvoet ! We verzekeren je niet via Hello bank!, maar neem wel zo snel mogelijk contact op met je BNP Paribas Fortis-kantoor of je makelaar om je woningverzekering in orde te brengen.

  Sorry

  Wij kunnen u helaas geen premiesimulatie voorstellen. Voor meer info neem je best contact op met je Hello team

  OK

  Opgelet

  Als je niet alle vragen beantwoordt, kan de verzekeringspremie niet berekend worden.

  Samenvatting van je simulatie

  Dankzij deze samenvatting kun je al je gegevens nog eens rustig nakijken alvorens je kredietaanvraag online in te dienen. Eénmaal ingediend, zal het Hello team ze analyseren en je daarna contacteren.

  Met deze kredietsimulatie respecteer je je berekende maximale maandelijkse aflossing.

  Met deze kredietsimulatie overschrijd je je berekende maximale maandelijkse aflossing.

  Online aanvragen Online aanvragen

  Je woning

  • Regio

   BrusselVlaanderenWallonië

  • Prijs van de woning

   {{Project.Price | number:0}} 

  • Nieuwe woning

   Ja Nee*

  • Bescheiden woning

   Ja Nee*

  • Je enige woning

   Ja Nee*

  • * Hypothese gebaseerd op je antwoorden

  Jouw kosten

  • Registratierechten

   {{Project.RegistrationRights | number:2}} 

  • BTW kosten

   {{Project.Tva | number:2}} 

  • Notariskosten voor de aankoop

   {{Project.CostOfPurchaseActs | number:2}} 

  • Dossierkosten bij Hello bank!

   {{Project.AdministrationCosts | number:2}} 

  • Notariskosten voor het krediet

   {{Project.CostOfCreditActs | number:2}} 

  • Totaal kosten

   {{Project.TotalCosts | number:2}} 

  Jouw krediet

  • Geleende bedrag

   {{Simulation.LoanCredit | number:0}} 

  • Kost van het krediet*

   {{Simulation.TotalCredit | number:2}} 

  • Duur van het krediet

   {{Simulation.Duration}} jaar

  • Maandelijkse aflossingen

   {{Simulation.MonthlyFee | number:2}} € /maand

  • Jaarlijkse vaste rentevoet

   {{Simulation.Interest | number : 2}} %

   JKP: {{Simulation.Aprc | number:2}} % (1) (2) (3)

   Kosten voor een verplichte schuldsaldo- en brandverzekering nog toe te voegen 

   Kosten voor een verplichte brandverzekering nog toe te voegen 

   Kosten voor een verplichte schuldsaldoverzekering nog toe te voegen

  • * Na {{Simulation.Duration}} jaar, inclusief rente

  Extra diensten

  Schuldsaldoverzekering van AG Insurance (1)

  {{ Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium | number : 2 }} €/maand (jouw premie)

  {{ Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number : 2 }} €/maand (die van je partner)

  Nee

  Brandverzekering Top Woning van AG Insurance (1) (2)

  {{ Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number : 2 }} € /maand

  Contacteer je kantoor of makelaar

  Nee

  Beroepsinkomsten gedomicilieerd op een Hello bank! zichtrekening

  Ja Nee

  Jouw persoonlijke inbreng

  • Eigen fondsen

   {{Project.PersonalInvestment | number:2}} 

  • Voordeel eigen bijdrage

   Ja Nee

  Ontvang de samenvatting van je kredietsimulatie onmiddellijk in pdf in je mailbox.

  Online aanvragen Online aanvragen

  Deze online simulatie is niet bindend voor de klant, noch voor BNP Paribas Fortis NV

  (1) Deze verzekering dekt je krediet voor {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.CoveredCredit | number:0}}  over een periode van {{Simulation.Duration}} jaar. Indien je het contract afsluit, dan betaal je de premie maandelijks via een Europese domiciliëring op je Hello bank! zichtrekening voor een periode gelijk aan 2/3 van de lengte van je krediet: {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.Duration}} jaar in het geval van jouw project.

  (1) (2) Op basis van je antwoorden gegeven om je verzekeringsbehoeften voor een woningverzekering te bepalen, stellen wij voor volgende waarborgen te dekken: Gebouw, Inhoud, Diefstal, Rechtsbijstand Indien je het contract afsluit, dan betaal je de premie maandelijks via een Europese domiciliëring op je Hello bank!

  (1) (2) Je hebt reeds een AG Insurance woningverzekering, als huurder of eigenaar. We verzekeren je dus niet via Hello bank!. Desondanks heb je recht op een tariefverlaging op je intrestvoet. Neem wel zo snel mogelijk contact op met je BNP Paribas Fortis-kantoor of je makelaar om je woningverzekering in orde te brengen.

  (1) (2) (3)

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering en schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangen van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met de verzekeringen en hun impact op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 681,05 € tegen een vaste rentevoet van 2,40%.

  • - De interesten: 33.451,44 € (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,68 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 179.732,92 € en het JKP 3,62%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering : {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium + Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} EUR

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering, aangezien die afhangt van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met deze verzekering en de impact ervan op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 687,10 € tegen een vaste rentevoet van 2,50%.

  • - De interesten: 34.904,44 €
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 174.995,84 € en het JKP 3,26%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}}  EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering : {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number:2}} EUR

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangt van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met deze verzekering en de impact ervan op het JKP geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 687,10 € tegen een vaste rentevoet van 2,50%.

  • - De interesten: 34.904,44 €
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.635 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,84 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 174.824,48 € en het JKP 3,29%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering en schuldsaldoverzekering, aangezien die afhangen van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met de verzekeringen en hun impact op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 681,05 € tegen een vaste rentevoet van 2,40%.

  • - De interesten: 33.451,44 € (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag.
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering bedraagt 39,68 €. Bij de berekening van deze kost baseren we ons op volgende veronderstellingen: persoon van 34 jaar, niet-roker met een normale BMI, die het krediet onderschrijft samen met zijn/haar partner. De premies van het koppel zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken gezamenlijk 150% van het ontleende bedrag.

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 179.732,92 € en het JKP 3,62%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: 350 EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering : {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium + Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} EUR
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering : {{Simulation.Optimization.HomeInsurance.MonthlyPremium | number:2}} EUR

  Wat is het JKP?

  Het jaarlijks kostenpercentage houdt niet alleen rekening met de interest maar ook met alle kosten in verband met je krediet. Met het JKP kan je gemakkelijker kredieten met elkaar vergelijken.

  Wij hebben het totale verschuldigde bedrag van {{Simulation.TotalCreditCalculated | number:2}} EUR en overeenstemmende JKP als volgt berekend, op basis van de kenmerken van je krediet:

  • - De interesten: {{Simulation.InterestAmount | number:2}} EUR (op basis van de onmiddellijke en volledige opname van het kredietbedrag)
  • - De vaste dossierkosten: {{Simulation.AdministrationCostsAmount | number:0}} EUR
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor {{Simulation.RegistrationCostsAmount | number:2}} EUR, de registratie van de hypotheek voor {{Simulation.SubscriptionCostsAmount | number:2}} EUR en de diverse aktekosten voor {{Simulation.DeedCostsAmount | number:2}} EUR, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de schuldsaldoverzekering : {{Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremium + Simulation.Optimization.LifeInsurance.MonthlyPremiumPartner | number:2}} EUR

  Deze berekening houdt geen rekening met de premie voor de brandverzekering, aangezien die afhangt van je persoonlijke situatie. BNP Paribas Fortis NV verstrekt via haar mobiele merk Hello bank! alleen hypothecaire kredieten mits deze worden ingedekt door een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Voor een simulatie die rekening houdt met deze verzekering en de impact ervan op het JKP, geven we je hier een voorbeeld van een typisch dossier bij de bank.

  Representatief voorbeeld

  Dit zijn de details van de berekening van het totale verschuldigde bedrag en JKP voor een hypothecair krediet van 130.000 € voor een looptijd van 20 jaar met 240 vaste maandelijkse aflossingen van 687,10 € tegen een vaste rentevoet van 2,50%.

  • - De interesten: 34.904,44 €
  • - De vaste dossierkosten: 350 €
  • - De notariskosten, incl. de rechten voor de registratie van het krediet voor 1.365 €, de registratie van de hypotheek voor 619,50 € en de diverse aktekosten voor 1.370,50 €, op basis van het bedrag van de waarborg voor het ontleende bedrag
  • - De maandelijkse premie van de brandverzekering van 26,61 € voor een vierkamerwoning in een normale omgeving zonder risico op natuurrampen

  Na berekening bedraagt het totale verschuldigde bedrag 174.995,84 € en het JKP 3,26%.

  Opmerking: de voormelde verzekeringen kunnen worden afgesloten bij een verzekeraar naar keuze. In bovenstaand voorbeeld hebben we gerekend met de premies bij AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

  Dit Hello Woonkrediet, wat is het?

  Met het Hello Woonkrediet, de hypothecaire lening, word je vlot eigenaar. Niet nodig om je te verplaatsen, alles gebeurt online!

  Met een Hello Woonkrediet kun je je droom om eigenaar te worden waarmaken. Je hoeft je niet te verplaatsen, aangezien wij je in elke fase begeleiden, online of per post. Een duidelijk aanbod op maat van je behoeften. Jij beslist en op ons kun je rekenen!

  • Gepersonaliseerd advies bij elke stap
  • Een duidelijk, transparant en concurrentieel basisaanbod
  • Mogelijkheid om de rentevoet te verlagen dankzij vier opties
  • Online begeleiding: eenvoudig en snel
  • De veiligheid en de ernst van een grote bank

  Een hypothecaire lening op maat ... Wij helpen je bij je aankoop!

  Voor de aankoop van de woning die je zult betrekken, leen je 12.500 tot 500.000 euro met een maandelijkse aflossing op 15 tot 25 jaar aan een vaste rentevoet. Wij financieren, onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag, de aankoop van je woning of appartement en niet de bouw, werkzaamheden of verbouwingen en evenmin de kosten verbonden aan de aankoop van vastgoed. Ter verduidelijking: we zorgen voor je nestje en het staat je vrij om je spaargeld aan een jacuzzi te besteden!

  Een duidelijk aanbod en mogelijkheid om de rentevoet te verlagen

  Onderhandelen is niet nodig. Alles is perfect duidelijk en begrijpelijk. Je kunt de rentevoet zelf verminderen door gebruik te maken van de vier opties die worden toegelicht in de simulatiemodule op Hello home!

  Wil je graag weten hoeveel dit je zal kosten? Afspraak op Hello Home! voor een simulatie of een aanvraag voor een Hello Woonkrediet*.

  Je moet je niet verplaatsen of omkleden

  Je bent wie je bent en je hebt het druk. Wij hebben het zo geregeld dat je je Hello Woonkrediet kunt aanvragen zonder je te hoeven verplaatsen. Alles gebeurt online en per post en je kunt bij het Hello team terecht met al je vragen. Je opdirken om je bankier te zien is echt niet meer van deze tijd! Afspraak op Hello home!.

  Hoe vraag je een Hello Woonkrediet* aan?

  Eenvoudig! Alles gebeurt online. Je logt in, geeft ons de nodige info en wij sturen je een volledige, duidelijke en gepersonaliseerde simulatie. Afspraak op Hello home!. Wij leggen je alles uit!

  * Kredietvorm: hypothecair krediet. Onder voorbehoud van aanvaarding van je aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702 – Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A.

  Heb je vragen? Hulp nodig?

  Het Hello team is beschikbaar op 02 433 41 41.

  Van maandag tot vrijdag, van 7u tot 22u en zaterdag van 9u tot 17u.

  Hello bank! is het mobiele merk van BNP Paribas Fortis.

  BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

  Voor alle vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je Hello team.

  Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.

  Je kan je klacht ook bezorgen aan Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. www.ombudsfin.be

  Hoe geef je een geldige aanvraag in?

  Om een geldige online aanvraag te kunnen indienen voor het Hello Woonkrediet, moet je aan bepaalde vereisten voldoen. Kijk snel wat we daar precies mee bedoelen.

  Heb je overal “ja” op geantwoord? Top! Ga dan meteen van start met de online aanvraag van je krediet. Zo niet, contacteer dan het Hello team op 02 433 41 41 voor meer informatie.

  Verdergaan
  loading...

  We brengen je naar de échte aanvraag van je woonkrediet.

  Wil je het project bewaren?

  Als je het project niet bewaart, verlies je alle gegevens die je reeds hebt ingegeven.

  Je simulatie bewaren?

  Geef ze een naam en het is geregeld!

  Je sessie is verlopen

  Je sessie was nog steeds actief. Voorzichtigheidshalve hebben we je afgemeld.

  Je simulatie is verlopen

  Terwijl je sessie nog even actief bleef, zijn de intresten veranderd. Raadpleeg de wijzigingen in het overzicht van je simulaties.

  Oeps!

  De intrestvoeten zijn gewijzigd. Door deze aanpassingen aan de tarieven kunnen we je deze sessie niet laten verderzetten. Gelieve te herstarten door een nieuw project aan te maken.

  De rentevoet is bijgewerkt op basis van de marktrente.

  Je rentevoet verhoogt van {{RateUpdate.OldRate | number:2}}% naar {{RateUpdate.NewRate | number:2}}% waardoor je maandelijkse aflossing stijgt van {{RateUpdate.OldMonthlyPayment | number:2}} naar {{RateUpdate.NewMonthlyPayment | number:2}}.

  Je rentevoet verlaagt van {{RateUpdate.OldRate | number:2}}% naar {{RateUpdate.NewRate | number:2}}% waardoor je maandelijkse aflossing daalt van {{RateUpdate.OldMonthlyPayment | number:2}} naar {{RateUpdate.NewMonthlyPayment | number:2}}.

  Oeps!

  Je hebt al een online aanvraag lopende. Je mag er slechts één per keer indienen.

  Je simulatie staat al open in een ander venster

  Ben je er zeker van dat je de gegevens wil verwijderen die je al ergens anders ingeput hebt?

  Je simulatie staat al open in een ander venster

  Ben je er zeker van dat je de gegevens wil verwijderen die je al ergens anders ingeput hebt?

  Oeps!

  Je hebt het maximum aantal geregistreerde projecten bereikt. Indien je toch een nieuw project wil creëren, verwijder dan eerst een die je op dit moment minder in dromenland brengt.